a

Menu

Wijkcentrum 't Ni-je Terphoes

Stichting Beheer ’t Ni-Je Terphoes

Onze huisregels

Stichting Beheer ’t Ni-Je Terphoes hanteert de onderstaande huisregels om het verblijf in ons mooie wijkcentrum voor iedereen zo aangenaam en veilig mogelijk te laten zijn:

1.)

In overleg met het beheer wordt er gebruik gemaakt van de ruimtes in het wijkcentrum. En eventuele uitzonderingen op de regels gemaakt.

2.)

In het wijkcentrum geldt een algeheel rookverbod. Het is niet toegestaan voor de ingang en rondom de peuterspeelzaal te roken. Roken kan voor het café.

3.)

Alcohol (alleen zwak alcoholische) wordt vanaf 18.00 uur geschonken en alleen aan personen boven de 18 jaar. (Legitimatie verplicht)

4.)

Je dient zorgvuldig om te gaan met het gebouw en de inventaris.

5.)

Je hebt respect voor anderen en andermans spullen.

6.)

Het in bezit hebben van em/of het gebruik van drugs en/en het handelen hierin, is in en rond het wijkcentrum verboden. Bij overtreding zal de politie worden ingeschakeld.

7.)

Groepen dienen elkaar niet te storen en zorgen er tevens voor dat omwonenden geen overlast ondervinden.

8.)

Bij opzettelijk beschadiging en/of diefstal wordt altijd aangifte gedaan

9.)

Huurders en gebruikers dienen de door hen gebruikte ruimte achter te laten zoals men deze ook heeft aangetroffen bij betreden van de ruimte.

10.)

Alle aanwijzingen van medewerkers van het wijkcentrum, die verband houden met de gedragsregels moeten direct worden opgevolgd.

11.)

Het Terphoes heeft een vertrouwenspersoon waarbij je van ongewenste omgangsvormen die je hebt meegemaakt melding kunt maken.

Wijzigingen

Stichting Beheer ’t Ni-Je Terphoes behoudt zich het recht voor om deze huisregels te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze huisregels geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Voor vragen/opmerkingen kun je mailen: beheer@terphoes.com.

Loading...